Lista publikacji

intelligent video analysis

1. A. Chmielewska, M. Parzych, T. Marciniak, A. Dąbrowski, P. Walkowiak, “Application of the projective geomatry in the density mapping based on CCTV monitoring,” IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2015), Poznań, 23-25 września 2015, pp. 179-184, 2015.
behaviour analysis, density (heat) maps, intelligent video analysis, projective transformation, homography, Closed Circuit Television Bibtex PDF

2. A. Konieczka, A. Chmielewska, J. Balcerek, “Automatyczne wykrywanie osób w nagraniach uzyskanych przy niedostatecznym oświetleniu,” Przegląd Elektrotechniczny, vol. 9, Sigma-NOT, pp. 101-104, 2015.
CCTV, intelligent video analysis, improving image quality, local contrast enhancement, BLOB analysis, moving objects detection and tracking Bibtex PDF

3. A. Konieczka, J. Balcerek, P. Pawłowski, “An effective method of HDR images generation for CCTV systems,” Przegląd Elektrotechniczny, no. 9, pp. 102-105, 2016.
HDR, tone mapiing, CCTV, image processing, image quality improvement Bibtex